Sjukdomen

Diffuse Intrinsic Pontine Glioma / DIPG

DIPG är en tumör på hjärnstammen och drabbar cirka 5-10 barn i Sverige per år. Hjärnstammen kontrollerar många av kroppens viktiga funktioner, däribland puls, andning, ansiktsmotorik och sväljningsförmåga.  Det är en aggressiv tumör och placeringen gör den i princip omöjlig att operera och prognosen är oerhört dyster. Enligt barncancerfonden avlider barn som drabbats oftast inom ett år. DIPG går fortfarande inte att bota . Strålning och cellgifter används för att lindra och förlänga livet. Det finns några studier och forskning runt om i världen som den drabbade själv får bekosta om man vill resa dit och delta. Dessa kan möjligen ge några månaders ytterligare överlevnad.